Informacje

Warunki użytkowania

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”) przed rozpoczęciem korzystania z witryny www.poleskiespecjaly.com („Usługa”) obsługiwanej przez www.poleskiespecjaly.com („nas”, „my” lub „nasz ”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Własność intelektualna

Usługa oraz jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością firmy Poleskie Specjały Sp z o.o. i jej licencjodawców.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Poleskie Specjały Sp z o.o..

Poleskie Specjały Sp z o.o. nie ma kontroli nad zawartością, polityką prywatności lub praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Poleskie Specjały Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług lub poleganiem na nich w takich witrynach lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich witryn internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia Warunków.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zrzeczenie się

Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy mieć między nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, zaprzestań korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka prywatności